කාර් එකේ අලුත්වැඩියාව ගැන දැනගත යුතු ටිප්ස්

ඔයා ළඟදිද වාහනයක් ගත්තේ? නැත්නම් අවුරුදු ගාණක ඉඳන් වාහනයක් තිබ්බද? ඒ කොහොම උනත් ඔයාට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් ‌කරුණු සහ උපදෙස් ටිකක් අද අපි ඔබට කියනවා. ඔයාගේ වාහනේ කන්ඩිෂන් එක කොහොමද කියලා බලාගන්න ඔයාට වි...

read more
කාර් එකේ අලුත්වැඩියාව ගැන දැනගත යුතු ටිප්ස්

කාර් එකේ අලුත්වැඩියාව ගැන දැනගත යුතු ටිප්ස්

ඔයා ළඟදිද වාහනයක් ගත්තේ? නැත්නම් අවුරුදු ගාණක ඉඳන් වාහනයක් තිබ්බද? ඒ කොහොම උනත් ඔයාට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් ‌කරුණු සහ උපදෙස් ටිකක් අද අපි ඔබට කියනවා. ඔය...

නිවැරදි කාර් වොෂ් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද? How to select a car wash ?

නිවැරදි කාර් වොෂ් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද? How to select a car wash ?

ඔබට තියෙන්නේ කාර් එකක්ද? ජීප් එකක්ද? ඕෆ් රෝඩ් වාහනයක්ද? කන්වර්ටබල් එකක්ද? හැච්බැක් වාහනයක්ද? මේ මොන වාහනයක් තිබ්බත් ඒක හොඳම ‌තත්වයෙන් ති...

හදිසියේ වාහනයේ හුළං ගිය අවස්ථාවකට ඔබ සූදානම්ද? In case of a tyre puncture, are you ready ?

හදිසියේ වාහනයේ හුළං ගිය අවස්ථාවකට ඔබ සූදානම්ද? In case of a tyre puncture, are you ready ?

හිතන්නෙවත් නැති වෙලාවක වාහනේ රෝදෙක හුළං යන අවස්ථාවක් මතක් කරන්න. රෝදෙක හුළං යන එක එහෙම නැත්නම් ටයර් පන්ච් කියලා අපි හඳුන්වනදේ කොයි වෙලාවේ...

මයිලේජ් එක වැඩිකරගන්න ටිප්ස් - Tips to increase mileage

මයිලේජ් එක වැඩිකරගන්න ටිප්ස් - Tips to increase mileage

කාර් එක දුවන කිලෝමීටර් ගාණ වැඩි කරගන්න ! ලෝකේ එක එක රටවල මිනිස්සු එක එක දේවල් වලට ආසයි. වාහනවලට කියලත් එහෙම ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඔයා කොහේහරි ...

දුර ගමනක් යන්න කලින් වාහනයේ චෙක් කළ යුතු දේවල් - How to check your vehicle before a long trip

දුර ගමනක් යන්න කලින් වාහනයේ චෙක් කළ යුතු දේවල් - How to check your vehicle before a long trip

අද කාලේ ට්‍රිප් එකක් යන එක කොච්චර අමාරු දෙයක්ද කියලා ඔයා දන්නවනේ. ලොකුම ප්‍රශ්නෙ තමයි වෙලාව හොයාගන්න එක. ඉතින් එහෙම අමාරුවෙන් ප්ලෑන්...

Things to know

නිවැරදි කාර් වොෂ් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද? How to select a car wash ?
නිවැරදි කාර් වොෂ් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද? How to select a car wash ?

ඔබට තියෙන්නේ කාර් එකක්ද? ජීප් එකක්ද? ඕෆ් රෝඩ් වාහනයක්ද? කන්වර්ටබල් එකක්ද? හැච්බැක් වාහනයක්ද? මේ මොන වාහනයක් තිබ්බත් ඒක හොඳම ‌තත්වයෙන් ති...

හදිසියේ වාහනයේ හුළං ගිය අවස්ථාවකට ඔබ සූදානම්ද? In case of a tyre puncture, are you ready ?
හදිසියේ වාහනයේ හුළං ගිය අවස්ථාවකට ඔබ සූදානම්ද? In case of a tyre puncture, are you ready ?

හිතන්නෙවත් නැති වෙලාවක වාහනේ රෝදෙක හුළං යන අවස්ථාවක් මතක් කරන්න. රෝදෙක හුළං යන එක එහෙම නැත්නම් ටයර් පන්ච් කියලා අපි හඳුන්වනදේ කොයි වෙලාවේ...

මයිලේජ් එක වැඩිකරගන්න ටිප්ස් - Tips to increase mileage
මයිලේජ් එක වැඩිකරගන්න ටිප්ස් - Tips to increase mileage

කාර් එක දුවන කිලෝමීටර් ගාණ වැඩි කරගන්න ! ලෝකේ එක එක රටවල මිනිස්සු එක එක දේවල් වලට ආසයි. වාහනවලට කියලත් එහෙම ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඔයා කොහේහරි ...

Car care tips

කාර් එකේ අලුත්වැඩියාව ගැන දැනගත යුතු ටිප්ස්
කාර් එකේ අලුත්වැඩියාව ගැන දැනගත යුතු ටිප්ස්

ඔයා ළඟදිද වාහනයක් ගත්තේ? නැත්නම් අවුරුදු ගාණක ඉඳන් වාහනයක් තිබ්බද? ඒ කොහොම උනත් ඔයාට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් ‌කරුණු සහ උපදෙස් ටිකක් අද අපි ඔබට කියනවා. ඔය...

කාර් එක පරණ වෙද්දි අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු - Old car problems ? Pay attention to these warnings !
කාර් එක පරණ වෙද්දි අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු - Old car problems ? Pay attention to these warnings !

ඔයා පිළිගන්න අකමැති උනත් ඔයාගේ වාහනයේ ඔඩෝමීටරය (Odometer) 100,000 විතර පැන්නට පස්සේ වාහනය ‘පරණ වාහනයක්’ බවට පත් වෙනවා. නැත්නම් ඔයා පාවිච්චි ක...

කාර් එකේ බැටරිය මාරු කරන්න ඕනේ වෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවටද ? Is it time to change your car battery ?
කාර් එකේ බැටරිය මාරු කරන්න ඕනේ වෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවටද ? Is it time to change your car battery ?

කාර් එකක බැටරිය කියන්නේ හරියට අපි ආශ්වාස කරන ඔක්සිජන් වගේ දෙයක්. නැතුවම බැරි දෙයක් උනාට ඉතාම කලාතුරකින් තමයි අපේ අවධානය යොමු වෙන්නේ. බැටරිය බ...